top of page

מודעות

העמקה לתוך המודעות, החוקים הלא מודעים, ומהם הכלים העומדים לרשותנו

המודעות מתפרשת לכל תחומי החיים, לכל מערכות היחסים, המטרה להכיר ולהבין את התגובות המחשבתיות והרגשיות, בסדנה נקבל כלים והבנות שמאפשרים יציאה למציאות טובה יותר

הסדנה, אחת לשבוע למשך 3 שעות, בוקר או ערב למשך 6 חודשים

גלריית תמונות

bottom of page