top of page

נרות הופי

סדנת הדרכה קצרה לטיפול בבעיות אוזניים ואיזון כללי

הטיפול בנרות הופי עתיק, האינדיאנים הם שהורישו לנו את הידע, הטיפול מאוד עדין, לא פולשני ומאוד מאזן

סדנת הדרכה בת יום אחד אורך המפגש 4 שעות

גלריית תמונות

bottom of page