כוחו של הפחד במציאות משתנה

במציאות שמשתנה תמיד יהיה מי שיקפוץ על ה"מציאה" על מנת להפיק נתח לעצמו כמו טובות הנאה של כסף, מעמד, פרסום וכמובן כוח שמאפשר לשלוט בהמונים ולנהל אותם.

כוחו של הפחד במציאות משתנה