top of page

עולם הטיפול בהדמיה

באמצעות ההדמיה ניתן להגיע בקלות וביעילות למצב של התמרה של הרגש, רגש שנוצר בעקבות פגיעה, בהלה, מחלה או אובדן, כל אדם צריך טיפול, אין אדם שלא שמורה לו האופציה להשתחרר מדפוסים שאינם משרתים את הגדילה ואת ההתחזקות.

עולם הטיפול בהדמיה

באמצעות ההדמיה ניתן להגיע בקלות וביעילות למצב של התמרה של הרגש, רגש שנוצר בעקבות פגיעה, בהלה, מחלה או אובדן, כל אדם צריך טיפול, אין אדם שלא שמורה לו האופציה להשתחרר מדפוסים שאינם משרתים את הגדילה ואת ההתחזקות.

השאלות ששואלים את עצמנו הם למה? מה אין שפע? למה קשה בזוגיות? למה הבריאות לא במיטבה? למה יש פחדים וחרדות? למה מכל דבר נפגעים ונעלבים? למה הכעס עולה כאוטומט? למה לא שמחים?
ואלה הרבה שאלות, בטיפול בהדמיה שמאפשר הסתכלות לעומק השאלות, מתאפשר להגיע לשחרור וכך נפתחת לנו אפשרות ליצור מציאות אמיתית משוחררת יותר, וזוהי מציאות תודעתית המאפשרת את הבחירה בין חוסר לשפע בכל התחומים.

השאלה הגדולה היא מה חוסם, עמוק בתוכנו נלכדה מחשה או חוויה שמניעה את המציאות, לאותה מחשבה או חוויה אין מושגי זמן, זהו נתון הקיים ומניע את המחשבות והתגובות.

חוויה שלילית כמו חוסר אהבה או הערכה עצמית נמוכה כמוהם כמשקולת המכבידה ולא מאפשרת, בטיפול נגיע לזיהוי המאפשר את השחרור וההתמרה ובאופן טבעי החוויה או המחשבה ישתנו, כלומר העבר לא ישתנה, השינוי הוא בהתייחסות שלנו לעבר, לאותם זיכרונות, גם אם מדובר בתקופות חיים קודמות כלומר גלגולים שעברנו, זהו מהלך שמוביל לייעוד לשעורים ולתיקונים.

ואז, נשים לב למה אנו נמשכים, מה מדבר אלינו יותר, שם במיוחד באותם בחירות שאנו עושים יש לנו מה לתקן, למשל מורה או רופא, שוטר או שופט, האדם נמשך באופן טבעי לתיקון, כנראה שיש משהו אי שם בעבר הלא מודע שמחכה לאיזון ושינוי, ועוד דוגמה, אדם שפעם היה עשיר ונהג שלא כשורה עם הכסף או כלפי אנשים יחווה חיים של מחסור.
העבודה היא ברווד הזיכרון, הטיפול הוא ניקוי ואיזון ומרוויחים את האיכות הטובה והמלאה בחיים הנוכחיים, בבריאות ובפרנסה, בזוגיות ובכל רווד אחר.כל אדם צריך טיפול ותמיד יש מה לאזן.

bottom of page